ENC 8

IDmicro v.1.01

ID vzorku Šarža č. Exspirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
ARG SOE MAN ARA SOR RAF MLZ GLR   PHS
 
YEP MOT                
               

Testy:   doplnkové    

Farebná škála