ENT 16

IDmicro v.1.01

ID vzorku Šarža č.. Exspirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
URE H2S ARG ORN LYS SCI MAL ONP   IND
 
SUC TRE MAN LAC ADO DUL SOR ESL   GLR
 
PYR VP                
               

Testy:   bifunkčné dodatkové