GN 24

IDmicro v.1.01

ID vzorku Šarža č. Exspirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
OXI     URE GLU H2S ARG ORN LYS SCI bGL   PHE
   
  IND   NAG SUC TRE MAN LAC CEL MAL GGT   PHS
     
GLR ESL DUL ADO SOR RHA RAF INO bGA   NIT
     
VP PYR ONP G42 bHEM YEP        
             

testy:   povinné     bifunčné     doplnkové    

Farebná škála