GP 24 - anerobne

ID micro v.1.01

ID vzorku Šarža č. Exspirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
    CAT GRAM COCC SPOR          
               
    URE MLT SOR LAC FRU ARA RAF bGA   IND
     
  ARG MAN TRE CEL MNS RIB MLZ GLR   PHS
     
  NIT ESL MLB SUC GAL XYL NAG bGL    
     

testy:   povinné     doporučené     bifunčné    

Farebná škála