GP 24

IDmicro v.1.01

ID vzorku Šarža č. Expirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
CAT   URE MLT SOR LAC FRU ARA RAF bGA    
     
COA NOV   ARG MAN TRE CEL MNS RIB MLZGLR   PHS
   
bHEM   NIT ESL MLB SUC GAL XYL NAG bGL   HIP
   
      OXI VP PYR LAP BAC YEP AHE      
           

testy:   povinné     doporučené     bifunčné     doplnkové    

Farebná škála