GP 24

IDmicro v.1.01

ID vzorku Šarža č. Expirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
CAT   URE MLT SOR LAC FRU ARA RAF bGA    
     
PYR VP   ARG MAN TRE CEL MNS RIB MLZGLR   PHS
   
bHEM   NIT ESL MLB SUC GAL XYL NAG bGL   HIP
   

testy:   povinné    

Farebná škála