NEISS8 8

IDmicro v.1.01

ID vzorku Šarža č. Exspirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
SPS GLU MLT FRU SUC LAC GGT TRB

Farebná škála