YST 8

IDmicro v.1.01

ID vzorku Šarža č. Exspirácia
Vyhodnotil Laboratórium Materiál
Diagnóza Komentár
 
URE SUC TRE RAF bGA NAG PRO bGL   PHE
 
HYP ATS PSH GET            
           

Testy:   doplnkové    

Farebná škála