20210526 - Identifikácia Staphylococcus argenteus

Zverejnené dňa: 26. 5. 2021

späť

20210526 - Identifikácia Staphylococcus argenteus

Prebehla aktualizácia identifikačného softvéru IDmicro. Teraz možno súpravou GP 24 rozlíšiť Staphylococcus aureusStaphylococcus argenteus .

V Galante dňa 25.5.2021                                                                                                Ing. Kristína Klobučníková


späť na zoznam