Aktuality

Informatívne upozornenie 20230202

02.02.2023

Inovácia súpravy PYR, ref. 2003 a 3003

20210526 - Identifikácia Staphylococcus argenteus

26.05.2021

Prebehla aktualizácia identifikačného software IDmicro

Objednávka

Fakturačné údaje
Názov: IČO:
Ulica: DIČ:
Číslo: Bankové spojenie:
PSČ: Tel.:
Obec: Tel. 2:
Kontaktná osoba: E-mail:
Korešpondenčná adresa *Vyplňte v prípade, že sa líši od fakturačnej adresy.
Názov: Obec:
Ulica: PSČ:
Číslo:
Dodacia adresa *Vyplňte v prípade, že sa líši od fakturačnej adresy.
Názov: Obec:
Ulica: PSČ:
Číslo:
Objednaný tovar