Aktuality

Informatívne upozornenie 20230202

02.02.2023

Inovácia súpravy PYR, ref. 2003 a 3003

20210526 - Identifikácia Staphylococcus argenteus

26.05.2021

Prebehla aktualizácia identifikačného software IDmicro

O spoločnosti

Spoločnosť DIAGNOSTICS s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá sa od roku 2010 zaoberá výskumom a vývojom zdravotníckych prostriedkov v oblasti mikrobiológie. Zameriavame sa na fenotypovú identifikáciu mikroorganizmov - baktérii a kvasiniek. Naše produkty nachádzajú uplatnenie hlavne v laboratóriách klinickej mikrobiológie, mikrobiológie životného prostredia a mikrobiológie potravín. Ponúkané produkty možno rozdeliť do niekoľkých produktových radov:

Diagnostické súpravy

Diagnostické prúžky

Diagnostické disky

Reagenty a pomocný materiál

 

Hlavné konkurenčné výhody:

  • Univerzálne identifikačné kity s vysokou identifikačnou účinnosťou
  • Technologická inovácia v podobe bifunkčných testov
  • Nie je nutné pracovať v suspenznom médiu
  • Stabilita produktov v čase a možnosť skladovania väčšiny produktov pri laboratórnej teplote
  • Vyhodnocovací software pre užívateľov zadarmo

 

Z procesného hľadiska možno činnosť spoločnosti rozdeliť na výskum a vývoj produktov. Diagnostiká sú vyvíjané s ohľadom na požiadavky zákazníkov. Každá etapa vývojových prác je vyhodnocovaná. Pred uvedením na trh prebieha ako interné, tak externé nezávislé testovanie. Pre každý nový produkt vykonávame sériu riadnych i následných stabilitných štúdií. Zameriavame sa na technologické inovácie, scaling up pre výrobný cyklus. Cieľom výskumu a vývoja je účinný, spoľahlivý, bezpečný a finančne dostupný produkt.

  

Výroba

Pri výrobe je kladený dôraz na nákup kvalitných vstupných surovín renomovaných výrobcov (Sigma-Aldrich, MERCK, OXOID a pod.). Samotná výroba je členená do niekoľkých stupňov, z ktorých finálna príprava prebieha v čistých priestoroch s oddelenou vzduchotechnikou vybavenou HEPA filtrami. Technológia výroby minimalizuje degradačné procesy pri výrobe roztokov a hlavne pri sušení na minimum. Efektivita práce a samotného výrobného cyklu zaisťuje produkciu homogénnej šarže v krátkom čase.

 

Kontrola kvality

Kontrola kvality je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou produkcie diagnostik.

V priebehu výrobného cyklu prebieha s ohľadom na vlastnosti konkrétnej produktovej rady testovanie vo forme IPC (in process control) a finálnej kontroly. Vzorky sú odoberané a je testovaná funkčnosť a mikrobiálna nezávadnosť produktu i samotných výrobných priestorov. Z každej vyrobenej šarže je založené minimálne jedno balenie diagnostík ako referenčná vzorka.

Taktiež sú zakladané a priebežne vyhodnocované následné stabilitné štúdie.

Certifikáty kvality z každej vyrobenej šarže sú dostupné na www.diagnostics.sk.