Reagenty

Parafínový olej

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Pomocný prípravok

viac

IND reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Detekcia tvorby indolu

viac

PYR reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Kolorizačný reagent pre test PYR

viac

VP reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Kolorizačný reagent pre test VP

viac

NIT reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Kolorizačný reagent pre test NIT v diagnostických súpravách

viac

HIP reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Kolorizačný reagent pre test HIP

viac

PHE reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Kolorizačný reagent pre test PHE obsiahnutý v diagnostických súpravách

viac

PHS reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Kolorizačný reagent pre test PHS obsiahnutý v diagnostických súpravách

viac

DMACA reagent

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Rapid test dôkazu testu IND nevyžadujúci inkubáciu

viac

Zn prach

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Zinkový prášok pre test NIT

viac

CARBA

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Diagnostická súprava CARBA je určená na rýchlu identifikáciu kmeňov produkujúcich karbapenemázy

viac

Alternatívna matrica pre hmotnostnú spektrometriu

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013

Optimalizovaná matricová substancia je určená na prípravu matricového roztoku pre hmotnostnú spektrometriu MS MALDI-TOF jednoduchým pridaním organického rozpúšťadla

viac