Upozornenie o zmene

Upozornenie o zmene 201302

Stanovenie testu IND pomocou DMACA reagentu v súprave GP 24 - anaeróbne.

U súpravy vykonávajte stanovenie testu IND pomocou DMACA reagentu.

Test urobte na filtračnom papieri podľa pracovného návodu DMACA reagent. Zmena výrazne zvýší citlivosť dôkazu indolovej reakcie (približne 100x).

Stanovenie pomocou IND reagentu v jamke A1 už nevykonávajte.

 

V Galante dňa 18.11. 2013                

Mgr. Petr Sára
Konateľ spoločnosti
Petr Sára