Kvalita

Kvalita je základnou hodnotou prechádzajúcou hlavnými procesmi spoločnosti, ktorými sú proces výskumu a vývoja a proces výroby. Správne implementovaný a realizovaný systém manažérstva kvality je nutnou podmienkou produkcie kvalitných diagnostík.

Základný dokument systému manažérstva kvality predstavuje Príručka kvality.

Spoločnosť DIAGNOSTICS s r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2015 a ISO13485:2016. Certifikát systému riadenia kvality pre výskum a vývoj diagnostických súprav pre in vitro diagnostiku; výroba a predaj diagnostických súprav pre in vitro diagnostiku výrobca získal 13. decembra 2011.

In vitro diagnostiká boli posudzované v systéme zhody a získali značku CE podľa Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)  2017/746.