Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

Zverejnené dňa: 4. 1. 2018

späť

Dňa 2. 1. 2018 došlo k aktualizácii Všeobecných obchodných podmienok spoločnocti DIAGNOSTICS s.r.o..

VOP si môžete prečítať v celom znení na našej webovej stránke.

V Galante dňa 4.1.2018

Mgr. Petr Sára

Konateľ spoločnosti


späť na zoznam