Identifikácia anaeróbnych baktérií

Zverejnené dňa: 17. 10. 2013

späť

S platnosťou od 1.11.2013 bola rozšírená ponuka produktov o suspenzné médium pre anaeróby (Ref. 4001).

Médium spoločne s existujúcou súpravou GP 24 a anaeróbnou kultiváciou umožňuje spoľahlivú identifikáciu anaeróbnych mikroorganizmov. K identifikácii anaeróbnych baktérií tak postačí zakúpenie suspenzného média.

Pri identifikácii programom IDmicro zvoľte súpravu GPA 24 (písmeno A značí anaeróbnu kultiváciu).

Diagnostická súprava bola externe testovaná na ZU so sídlom v Ostrave, kde bola potvrdená vysoká identifikačná účinnosť identifikačného kitu.

Viac informácií nájdete na stránkach produktu GP 24 tu.

Upozornenie: venujte pozornosť bifunkčným testom. Pri anaeróbnej kultivácii neodčítajte test HIP. Vyhodnoťte test IND (prvý riadok vpravo –pozícia A1) alebo vykonajte vyhodnotenie citlivejším dôkazom indolu DMACA reagentom a zapíšte výsledok do kolónky IND.

 

V Ostrave 17.10.2013                                                                                                                  Mgr. Petr Sára

                                                                                                                                                          Konateľ
späť na zoznam