Identifikácia koryneformných baktérií a listérií

Zverejnené dňa: 20. 3. 2015

späť

S platnosťou od 1.3.2015 bola pri súprave GP 24 rozšírená identifikačná matica o Gram pozitívne tyčinky - koryneformné baktérie a listérie.

Pre prácu so súpravou postačí použitie nepufrovaného fyziologického roztoku.

Pri identifikácii programom IDmicro zvoľte súpravu GPCOR (označenie COR značí koryneformnú matricu).

Viacej informácií nájdete na stránkach produktu GP 24 tu.

V Galante dňa 4.3.2015                

Mgr. Petr Sára
Konateľ spoločnosti
Petr Sára


späť na zoznam