Aktuality

Informatívne upozornenie 20230202

02.02.2023

Inovácia súpravy PYR, ref. 2003 a 3003

20210526 - Identifikácia Staphylococcus argenteus

26.05.2021

Prebehla aktualizácia identifikačného software IDmicro

Kontakty

DIAGNOSTICS s.r.o. Tel. SK: +421 917 742 931
Hodská 68

Galanta e-mail: info@diagnostics.sk
924 01
Web: www.diagnostics.sk
Slovenská republika

• registrácia: OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 26168/T
• IČO: 35 871 181
• DIČ: 2021281394
• IČ DPH: SK2021281394

• číslo účtu: 262 070 1536/1100 (Tatra banka)
• IBAN: SK84 1100 0000 0026 2070 1536
• SWIFT: TATRSKBX