ECO

späť

Katalógové číslo: 6030 / počet testov: 500 / exspirácia: 24 mesiacov

Antimykotické disky ECO sú určené na stanovenie citlivosti mikroskopických húb na ekonazol.

Popis testu:

Antimykotické disky ECO obsahujú 30 µg ekonazolu, sú určené na stanovenie citlivosti mikroskopických húb na ekonazol. Antimykotiká difundujú z disku do agaru, čím sa vytvorí čiastočne selektívna zóna inhibujúca rast pôvodnej mikroflóry.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 1. 10. 2013


späť na zoznam