Vzorkové balenia

Pre nových zákazníkov ponúkame možnosť objednávky bezplatného balenia vzoriek diagnostík.

Vyplňte prosím objednávku a do kolónky „objednaný tovar“ vpíšte „vzorkové balenie“.

Odošlite objednávkový formulár alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@diagnostics.sk

Veríme, že budete s našimi produktmi spokojní.

 

V Galante dňa 22.7.2013

podpis

                                                                                               Mgr. Petr Sára

                                                                                                    Konateľ spoločnosti DIAGNOSTICS s.r.o.