VAN 5 ug

späť

Katalógové číslo: 6035 / počet testov: 500 / exspirácia: 24 mesiacov

Diagnostický disk VAN 5 µg obsahuje 5 µg vankomycínu a je určený k testovaniu rezistencie mikroorganizmov k vankomycínu.

 Popis testu:

Diagnostický disk VAN 5 µg obsahuje 5 µg vankomycínu a je určený k testovaniu rezistencie mikroorganizmov k vankomycínu. Antibiotikum difunduje z disku do agaru, čím sa vytvorí čiastočne selektívna zóna inhibujúca rast pôvodnej mikroflóry.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 1. 10. 2013


späť na zoznam