VK

späť

Katalógové číslo: 6028 / počet testov: 500 / exspirácia: 24 mesiacov

Diagnostické disky VK sú určené na selektívnu kultiváciu Neisseria meningitidis.

Popis testu:

Diagnostické disky VK obsahujú 5 µg vankomycínu a 10 µg kolistínu, sú určené na selektívnu kultiváciu Neisseria meningitidis na základe jej rezistencie k antibiotikám obsiahnutím v disku VK. Antibiotiká difundujú z disku do agaru, čím sa vytvorí čiastočne selektívna zóna inhibujúca rast pôvodnej mikroflóry.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 1. 10. 2013


späť na zoznam