XV-faktor

späť

Katalógové číslo: 6027 / počet testov: 500 / exspirácia: 24 mesiacov

Diagnostické disky XV-faktor sú určené k druhovej diferenciácii Haemophilus sp.

Popis testu:

Papierové disky sú impregnované rastovými faktormi v kombinácii hemín (X-faktor) a nikotinamid adenin dinukleotid - NAD (V-faktor). Faktory difundujú z disku do agarového média, kde príslušné druhy hemofilov tvoria okolo disku zónu.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 1. 11. 2013


späť na zoznam