INDOXYL

INDOXYL
späť

Katalógové číslo: 2007 / počet testov: 50 / exspirácia: 18 mesiacov

INDOXYL je diagnostický prúžok pre detekciu acetátesterázovej aktivity baktérií.

Popis testu:

Detekčný prúžok je používaný pre  presumptívnu identifikáciu Moraxella catarrhalis , alebo diferenciáciu kampylobakterov. Enzymaticky sa substrát 3–indoxylacetátu rozloží na leukoformu indiga, ktorá sa oxiduje vzdušným kyslíkom, pričom vzniká modro-zelená sfarbená forma indiga, indikujúca pozitívny výsledok testu INDOXYL.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 18. 4. 2013


späť na zoznam