PYR

PYR
späť

Katalógové číslo: 2003 / počet testov: 50 / exspirácia: 24 mesiacov

PYR je diagnostický prúžok určený k rychlému dôkazu pyrrolidonylarylamidázy (PYR).

Popis testu:

PYR je používaný pre potvrdenie Streptococcus pyogenes  a príslušnosti k rodu Enterococcus. Často je používáný ako doplnkový test aj u ďalších bakteriálnych rodov.

Rozklad substrátu pyrrolidonylarylamidázou je sprevádzaný farebnou zmenou a vývinom červeného sfarbenia detekčnej zóny spôsobenou PYR reagentom.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 22. 4. 2013


späť na zoznam