VP

VP
späť

Katalógové číslo: 2004 / počet testov: 50 / exspirácia: 24 mesiacov

VP je detekčným prúžkom pre dôkaz acetoínu pri Voges-Proskauerovom teste.

Popis testu:

Glukóza je niektorými mikroorganizmami fermentovaná na acetoín. Činidlo VP 1 - etanolový roztok α-naftolu prehlbuje finálne vyfarbenie roztoku a súčasne zvyšuje citlivosť reakcie. α-naftol katalyzuje premenu acetoínu v alkalickom prostredí (VP 2) na diacetyl. KOH reaguje s peptónom. Kondenzáciou diacetylu s guanidovými skupinami peptónu v alkalickom prostredí vzniká ružové sfarbenie indikujúce pozitívny výsledok testu.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 21. 4. 2013


späť na zoznam