GN 24

GN 24
späť

Katalógové číslo: 1001 / počet testov v balení: 40 / exspirácia: 24 mesiacov

Univerzálna identifikačná súprava s vysokou účinnosťou určená na identifikáciu viac než 200 druhov glukózu fermentujúcich / nefermentujúcich gramnegatívnych bakterií.

Výhodou pri práci je jednotná hustota bakteriálnej suspenzie, inkubačná teplota a vyhodnotenie po 24 hodinách.

Súprava bola externe testovaná na Zdravotnom Ústave so sídlom v Ostrave.

GN 24 k vysokej identifikačnej účinnosti a stabilite pridává oproti konkurenčným súpravám naviac: univerzálnosť použitia, využitie bifunkčných testov a teda možnost pracovať v činidlovom / bezčinidlovom móde a tiež nižšiu cenu za jedno stanovenie.

Z pohľadu technológie výroby prináša vysokú stabilitu produktov, možnosť skladovania pri laboratórnej teplote.

Súprava obsahuje:

• 10 mikrotitračných doštičiek s viečkom / 40 testov
• 40 výsledkových formulárov
• 10 inkubačných sáčkov
• Pracovný návod

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Výsledkový formulár

Farebná škála

Leták

Zoznam profilov

 

Zverejnené dňa: 19. 4. 2013


späť na zoznam