Aktuality

Informatívne upozornenie 20180827

27.08.2018

Bola implementovaná nová verzia IDmicro. Softvér obsahuje naviac dve nové diagnostické súpravy...

Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

04.01.2018

Dňa 2. 1. 2018 došlo k aktualizácii Všeobecných obchodných podmienok

späť

Katalogové číslo: 8001-8029 / počet testů v balení: 48 / exspirace: 24 mesiacov

Súprava je určená na stanovenie citlivosti mikroorganizmov ku konkrétnemu antibiotiku mikrodilúčnou metódou. Súprava obsahuje štyri stripované mikrotitračné doštičky (48 testov). Každý test v podobe samostatného stripu obsahuje 7 koncentrácií antibiotík a jamku slúžiacu k overeniu kontroly rastu.

Súprava obsahuje:

• 4 mikrotitračné doštičky / 48 testov
• 8 formulárov na záznam výsledkov
• 4 PE sáčky

• Pracovní návod

Ponúkame MIC s nasledovným obsahom antibiotík:

Ref.

Skratka / Formulár

Popis

Koncentrácia [mg/l]

8001

AMK

       Amikacin

1-64

8002

AMP

Ampicilin

1-64

8003

AMS

Ampicilin / sulbactam

1/0,5-64/32

8004

AZT

Aztreonam

0,125-8

8005

CAZ

Ceftazidime

0,5-32

8006

CEP

Cefepime

0.5-32

8007

CFZ

Cefazolin

0,125-8

8008

CIP

Ciprofloxacin

0,06-4

8009

CLI

Clindamycin

0,06-4

8010

CMP

Chloramphenicol

0.5-32

8011

COL

Colistin

0.25-16

8012

CTX

Cefotaxim

0,125-8

8013

CXM

Cefuroxime

1-64

8014

ERT

Ertapenem

0,06-4

8015

ERY

Erytromycin

0.125-8

8016

GEN

Gentamicin

0.5-32

8017

LIZ

Linezolid

0,25-16

8018

MER

Meropenem

0,125-8

8019

NET

Netilmicin

0.25-16

8020

NFT

Nitrofurantoin

2-128

8021

PEN

Penicilin

0.06-4

8022

PIP

Piperacilin

2-128

8023

PIT

Piperacilin / tazobactam

2/4-128/4

8024

T/S

Trimetoprim / sulfametoxazole

0,125/2,38-8/152

8025

TEC

Teicoplanin

0.25-16

8026

TET

Tetracycline

0.125-8

8027

TGC

Tigecycline

0.06-4

8028

TOB

Tobramycin

0.125-8

8029

VAN

Vancomycin

0.25-16

Na stiahnutie:

Pracovní návod

  -    Formulár - v tabulke vyšie pod skratkou príslušného MIC ATB 

Zverejnené dňa: 3. 2. 2020


späť na zoznam