Alternatívna matrica pre hmotnostnú spektrometriu

Alternatívna matrica pre hmotnostnú spektrometriu
späť

Katalógové číslo: 3011 / počet testov: 10 / exspirácia: 12 mesiacov

Optimalizovaná matricová substancia je určená na prípravu matricového roztoku pre hmotnostnú spektrometriu MS MALDI-TOF jednoduchým pridaním organického rozpúšťadla. Množstvo v skúmavke odpovedá 2,6 až 2,8 mg substancie.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013


späť na zoznam