PHS reagent

PHS reagent
späť

Katalógové číslo: 3008 / počet testov 350 / exspirácia: 12 mesiacov

Popis:

Súprava PHS reagent je kolorizačným činidlom určeným pre vývin sfarbenia testu PHS v diagnostických súpravách. Podrobný popis práce s činidlom a interpretácia výsledku testu je súčasťou pracovného návodu príslušnej diagnostickej súpravy. Substrát v jamke mikrotitračnej doštičky je mikroorganizmom rozložený a vizualizovaný pomocou PHS reagentu.

Na stiahnutie:

Pracovný návod

Zverejnené dňa: 26. 4. 2013


späť na zoznam